Acest site foloseste cookies pentru a vă oferi un confort sporit al navigării. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.    Detalii   
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links > Home

Ultimele ştiri   (mai multe noutăţi....)

   31.03.2023
   În secțiunea Home > Organizare > Statut a fost publicată propunerea de statut pentru aprobare în Adunarea Generală din 31.03.2023.
   31.03.2023
   În secțiunea Home > Organizare > Adunarea Generala a fost publicată: Invitație de participare la ședința Consiliului Director și la Adunarea Generală AMSEM din data 31.03.2023.
   28.03.2023
   În secțiunea Home > Legislaţia semintelor > Legislatie > Legislaţia RO semințe a fost publicat: Ordin MADR nr. 40/2023 - privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 784/2016 privind cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE.
   09.03.2023
   În secțiunea Home > Revista INFO-AMSEM a fost publicat: Cuprins revista INFO-AMSEM nr. 3 / 2023.
Rss

Oferta pentru abonamente 2023 la revista în format tipărit sau electronic prin e-mail (posibil și pe website, cu parolă) – 11 aparitii ( apare lunar cu exceptia lunii ianuarie).

O apariție tipărită

17 lei/buc.

Abonament anual, 11 apariții

187 lei/an

Peste 10 buc / apariție (10 buc / apariție =150 lei)

15 lei/buc.

Abonament anual, 11 apariții (10 buc/aparitie)

1650 lei/an

Abonament anual extern transmis electronic (pdf)

55 euro

Oferta în format electronic (PDF prin e-mail sau pe website cu parolă): pentru o buc/aparitie.=10 lei; pentru 11 apariții =110 lei/an.

Un chestionar al Comisiei Europene pentru perioada 29 aprilie 22 iulie 2022, cu tema "Legislația privind plantele produse prin anumite tehnici genomice noi"

Studiu Kynotec (tradus cu Google) proiect pentru observatiile statelor membre: Studiul ratei de însămânțare a fermelor pentru principalele culturi europene de câmp pentru a analiza ponderea acestora (a produselor fitosanitare) in agricultura europeana in legatura cu interzicerea unor substante fitosanitare in agricultura europeana. 


Documentul original este aici.

Document al Comisiei actualizat 24.09.2021 Europene (tradus cu Google): privind evaluarea impactului revizuirii legislatiei PRM. Vă puteți exprima opinia direct către Comisie. (Plant Reproductive Material - PRM) in urma studiului pentru aprobarea Consiliului AGRIFISH. Studiul este mai jos .
Documentul original este aici.

Document de lucru al Comisiei Europene (tradus cu Google): Studiu asupra opțiunilor Uniunii de actualizare a legislației existente privind producția și comercializarea materialului de reproducere a plantelor (Plant Reproductive Material - PRM)
Documentul original este aici.

 

Studiul realizat de ICF (tradus cu Google) pentru Comisie în privința PRM: Data gathering and analysis to support a Commission study on the Union’s options to update the existing legislation on the production and marketing of plant reproductive material Final report.
Documentul original este aici.

 

Stimate Domnule Ministru Nechita-Adrian Oros, In atenția Domnilor Secretari de stat Aurel Simion si Marius Mihai Micu, Doamnei Director General Roxana Zarma,
Scrisoare 1
Scrisoare 2

Având în vedere faptul că în zilele urmatoare România va participa la ședința Consiliului European (AGRIFISH), unde vor fi dezbătute cele două studii al Comisiei Europene privind adecvarea legislației existente în UE privind noile tehnici genomice (NGTs) și  posibilele îmbunătățiri ale cadrului legal aplicabil  materialului de reproducție al plantelor (PRM), respectiv ameliorarea si înregistrarea soiurilor, producerea și comercializarea semințelor și materialului săditor, 

vă transmitem, atașate, scrisorile comune ale organizațiilor partenere europene Euroseeds,  Copa-Cogeca si multe altele, adresate Consiliului și miniștrilor agriculturii din statele membre si care exprimă punctul de vedere comun al organizațiilor fermierilor si industriei semințelor din Europa în cele 2 domenii în discuție, NGTs si PRM.

Stimate Domnule Ministru,
Stimate Domnule Director General
Ref.:
Substanța activă Metalaxil-M în România

  • Piaţa semințelor AMSEM, Oferte, Cereri pentru campania 2020 
Oferte pe piaţă 2022 
Cereri pe piaţă 2022
 
 
 
 
 

================
Contact administrator site  2009-2023 Copyright AMSEM România, Ultima actualizare: 31.03.2023
Skip Navigation Links

Display language:

  Login    Search for  

E-mail

  • Studiul AMSEM privind exercitarea drepturilor amelioratorilor  
  • Consulta
  • Studiul comparativ AMSEM între legislația CE și legislația RO, privind implementarea cerințelor specifice pentru Materialul de inmultire al plantelor fructifere. 
  • Documentul se afla aici
  • Standing Committee on Seeds and Propagating Material for Agriculture Horticulture, Forestry and Vine and Community Plant Variety Rights
  • Informații  zona