Acest site foloseste cookies pentru a vă oferi un confort sporit al navigării. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.    Detalii   
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links > Home > Legislaţia semintelor > Legislatie > Legislaţia RO semințe

Colecţia de documente legislative din domeniul seminţelor din România

 

 • Ordonanta Guvern 26/2000 Asociatii si fundatii ( cu modificarile ulterioare)
 • Ordin MADR nr. 67/2011 Pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate.
 • Legea Nr.204 din 07.11.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuită la Geneva la 10 noiembrie 1972, la 23 octombrie 1978 şi la 19 martie 1991
 • Legea Nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante  (forma consolidată la data 01.02.2014 preluată din PORTAL LEGISLATIV) Republicata ln temeiul art V din Legea nr. 204/2011 pentru modificarea si completarea Legil nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante si a Legii nr. 186/2000  privind aderarea Romaniei la Conventia internațional pentru protectia noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961, revizuita la Gegneva la 10 noiembrie 1972, la 23 oclombrie 1978 si la 19 martie 1991 publicatl in Monitorul oficial al Romanisi Partea l. nr 813 din 17 noiembrie 2011, dandu-se textlor o noua numerotare.
  • INREGISTRAREA OPERATORILOR ECONOMICI (forma consolidată la data 23.03.2011 preluată din PORTAL LEGISLATIV) in ordinul M.A.P.D.R. Nr. 769/2009 pentru aprobarea Metodologiei de inregistrare operatorilor economici si eliberare a autorizatiei pentru producerea, prelucrarea si/sau comercializarea semintelor si materialului saditor  Modificat prin Ordinul Nr. 57/2011 (Sursa: http://www.incs.ro)
  • ÎNREGISTRAREA FURNIZORILOR SI A SOIURILOR  Ordin 884 din 3 august 2016 privind înregistrarea furnizorilor și a soiurilor și lista comuna a soiurilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe. 
  • TARIF CERTIFICARE OFICIALA (16.11.2022) în Ordinul MADR 344/2022 privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea testelor și controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării și acreditării pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și a tarifelor pentru efectuarea testelor de calitate a semințelor și a materialului săditor.
  • Reguli şi norme (standarde pe specii):  
   • CEREALE în 149/2010 (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV)  (direct pe situl PORTAL LEGISLATIV) Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind comercializarea semintelor de cereale.  Modificat prin : 125/2012 - ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale.  Modificat prin : 1522/2013 - ORDIN pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale.  Modificat prin : 92/2016 -  ORDIN nr. 92 din 14 ianuarie 2016 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale Modificat prin: 1300/2018 - Ordinul nr. 1300/2018 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale. Modificat prin: 119/2020 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul calităţii seminţelor şi a materialului săditor. Modificat prin: 152/2021 - ORDIN nr. 152 din 13 iulie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere și a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale.Modificat prin: 345/2021 - ORDIN nr. 345 din 14 decembrie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea seminţelor de cereale.
   • PLANTE FURAJERE în 155/2010 (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV) Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind producerea in vederea comercializarii si comercializarea semintelor de plante furajere.   Modificat prin: 1521/2013 - ORDIN pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 155/2010 privind producerea in vederea comercializarii si comercializarea semintelor de plante furajere.    Modificat prin: 151/2017 - ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere.  Modificat prin: 1299/2018 - Ordinul nr. 1299/2018 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere. Modificat prin: 119/2020 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul calităţii seminţelor şi a materialului săditor. Modificat prin: 152/2021 - ORDIN nr. 152 din 13 iulie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere și a Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semințelor de cereale.
   • AMESTEC DE SEMINŢE DE PLANTE FURAJERE DE PROTECŢIE în 253/2011. Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind privind stabilirea anumitor derogari pentru comercializarea amestecurilor de seminte de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protectia mediului natural in Romania.
   • PLANTE OLEAGINOASE SI PENTRU FIBRE în 150/2010 (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV). Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind comercializarea semintelor de plante oleaginoase si pentru fibre.  Modificat prin : 215/2016 - ORDIN nr. 215 din 15 februarie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 150/2010 privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre. Modificat prin: 119/2020 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul calităţii seminţelor şi a materialului săditor. 
   •  PROCEDURI CEREALE, OLEAGINOASE, FURAJERE în ORDIN nr. 59/2011 pentru aprobarea procedurilor privind cerintele specifice pentru producerea, certificarea si comercializarea semintelor de cereale, plante oleaginoase si pentru fibre si plante furajere in Romania. (Sursa: http://www.incs.ro)    
   • CARTOFUL PENTRU SAMANTA în 1266/2005 (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV). Ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializarii, certificarea calitatii si comercializarea cartofului pentru samânta*);-abroga Ordinul M.A.A.nr.350/2002 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor.Modificat prin : 1412/2015 ORDIN Nr. 1.412 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului    agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind   producerea in vederea comercializarii, certificarea calitatii si comercializarea cartofului pentru samanta.  Modificat prin : 1874/2015ORDIN Nr. 1.874 Ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.266/2005 pentru aprobarea Regulilor si  normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii,  certificarea calitatii si comercializarea cartofului pentru samanta. Modificat prin: 119/2020 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul calităţii seminţelor şi a materialului săditor.
   • SFECLA DE ZAHAR, SFECLA FURAJERA în Ordinul MAPDR 1265/2005 (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV). Ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de sfecla de zahar si sfecla furajera*);-abroga Ordinul M.A.A.nr.350/2002 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor  Modificat prin : 147/2007 - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.265/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea semintelor de sfecla de zahar si sfecla furajera ( publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.76 din 13 martie 2007 ).
   • VITA DE VIE în Ordinul MAPDR 1267/2005 ((forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV). Ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea în vederea comercializarii, controlul, certificarea calitatii si comercializarea materialului de înmultire vegetativa a vitei de vie*);-abroga Ordinul MAAP nr. 550/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul, certificarea calitatii si comercializarea materialului de inmultire viticol. Modificat prin: 119/2020 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul calităţii seminţelor şi a materialului săditor.
   • MATERIALUL DE ÎNMULȚIRE ȘI PLANTARE FRUCTIFER în Ordinul 82/2010 (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV). - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind comercializarea materialului de inmultire si plantare fructifer destinat productiei de fructe, pe teritoriul Romaniei ( publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr.222 din 08 aprilie 2010 ) 
   • Etichetare material fructifer  în Ordinul nr. 772/ 2016 (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV). Ordin privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe.  Modificat prin: 7/2020 ORDIN nr. 7 din 13 ianuarie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 772/2016 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe
   • CERINȚELE SPECIFICE PENTRU GENURILE ȘI SPECIILE DE PLANTE FRUCTIFERE (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV) în Ordinul nr. 784/2016 privind cerinţele specifice pentru genurile şi speciile de plante fructifere menţionate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, cerinţele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii şi normele detaliate privind inspecţiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE. Modificat prin: 119/2020 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul calităţii seminţelor şi a materialului săditor. Modificat prin: 40/2023 - privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 784/2016 privind cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE. (Sursa: http://www.incs.ro)
   • SEMINTELE DE LEGUME (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV) în Ordinul 1366/2005. Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume*) -abroga Ordinul M.A.A.nr.350/2002 privind aprobarea Normelor tehnice pentru producerea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor Modificat prin : 433/2007 - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi / sau comercializarea seminţelor de legume(Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 369 din data de 30 mai 2007). Modificat prin : 109/2010: Ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializarii, controlul si certificarea calitatii si/sau comercializarea semintelor de legume (Sursa: http://www.incs.ro) Modificat prin : 271/2014 Ordinului ministrului agriculturii, pddurilor si dezvoltirii rurale nr. 1.349/2005, pentru aprobarea Regulilor privind testarea si inregistrarea soiurilor de legume, a Ordinului ministrului agriculturii, pidurilor gi dezvoltirii rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea in vederea comercializirii, controlul si certificarii si/sau comercializarea seminlelor de legume, a Ordinului ministrului agriculturii, pedurilor si dezvoltdrii rurale nr.  1269/2005 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitilii si/sau comercializarea materialului de inmultire si plantare legumicol altul decat semintele, si a Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 123/2010 privind stabilirea anumitor derogari pentru acceptarea populatiilor locale si a soiurilor de legume care sunt cultivate, in mod tradifional, in localitati si regiuni specifice si care sunt amenintate de eroziune genetica si a soiurilor de legume lipsite de valoare intrinseca pentru productia agricola si comerciala, dar create pentru a fi cultivate in conditii speciale, precum si pentru comercializarea semintelor acestor populatii locale si soiuri. Modificat prin : 8/2020 ORDIN nr. 8 din 13 ianuarie 2020 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, precum şi a anexelor nr. 2 şi 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţeleModificat prin: 119/2020 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul calităţii seminţelor şi a materialului săditor
   • MATERIALUL DE INMULTIRE SI PLANTARE LEGUMICOL ALTUL DECAT SEMINTELE (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV) în 1269/2005. Ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele*); - abroga Ordinul MAAP nr. 381/2002 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de înmultire si plantare legumicol, altul decât semintele  Modificat prin : 432/2007 - ORDIN al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.269/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele (Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 371 din data de 31 mai 2007). Modificat prin: 119/2020 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul calităţii seminţelor şi a materialului săditor (Sursa: http://www.incs.ro)
   • MATERIALUL DE INMULTIRE AL PLANTELOR ORNAMENTALE (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV) în Ordinul 1268/2005. Ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calitatii si/sau comercializarea materialului de înmultire al plantelor ornamentale*); - abroga Ordinul MAAP nr. 395/2002 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire al plantelor ornamentale.  Modificat prin : 1224/2018 - ORDIN nr. 1224 din 5 iulie 2018 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de înmulţire a plantelor ornamentale  Modificat prin: 119/2020 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul calităţii seminţelor şi a materialului săditor. Modificat prin: 40/2023 - privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, prelucrarea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire a plantelor ornamentale, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 784/2016 privind cerințele specifice pentru genurile și speciile de plante fructifere menționate în anexa I la Directiva 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, cerințele specifice pe care trebuie să le îndeplinească furnizorii și normele detaliate privind inspecțiile oficiale care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE.(Sursa: http://www.incs.ro)
   • SOIURI DE LEGUME IN CONSERVARE SI SOIURI DE LEGUME CREATE PENTRU A FI CULTIVATE IN CONDITII SPECIALE în Ordinul 123/2010 MAPDR privind stabilirea anumitor derogari pentru acceptarea populatiilor locale si a soiurilor de legume care sunt cultivate in mod traditional in localitati si regiuni specifice si care sunt amenintate de eroziune genetica sI a soiurilor de legume de valoare intrinseca pentru productia agricola comerciala, dar create pentru a fi cultivate in conditii speciale, precum si pentru comercializarea semintelor acstor poulatii locale si soiuri. (Sursa: http://www.incs.ro)
   • SOIURI IN CONSERVARE în Ordinul 335/2009 MAPDR privind aprobarea unor derogari pentru acceptarea populatiilor locale si a soiurilor de plante agricole amenintate de eroziunea genetica adaptate natural la conditiile locale si regionale si pentru comercializarea semintelor si cartofului pentru samanta ale acestor populatii locale si soiuri. (Sursa: http://www.incs.ro)
   • UNELE PLANTE SPECIFICE ROMÂNIEI în Ordinul MAPAM nr. 564/2003 pentru aprobarea Regulilor si normelor tehnice interne privind producerea in vederea comercializarii, prelucrarea, controlul si/sau certificarea calitatii semintelor si a materialului saditor din unele specii de plante produse si comercializate pe teritoriul Romaniei. (Sursa: http://www.incs.ro)
  • Reglementari Control Fitosanitar
   • CONTROL FITOSANITAR LA IMPORT - EXPORT (forma consolidată preluată din PORTAL LEGISLATIV)  în Ordinul MAAP nr.34/2011 privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor. (Sursa: http://www.incs.ro) Modificat prin : 860/2013 - Ordin pentru modificarea art. 46 alin. (2) lit. a),c), d) si e) din Regulamentul privind organizarea controlului de calitate si fitosanitar la importul si exportul semintelor si materialului saditor aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 34/2011
   • GRAD STANDARDIZARE PT. PASAPOARTELE FITOSANITARE în Ordinul 583/2007. Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind stabilirea unui grad de standardizare pentru pasapoartele fitosanitare utilizate pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte in Comunitate si stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a pasapoartelor fitosanitare, conditiilor si procedurilor detaliate de inlocuire a acestora. (Sursa: http://www.incs.ro)
  • Acreditare 
   • ACREDITARE ESANTIONORI în Ordin MAPDR nr. 451 din 05.07. 2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru a preleva eşantioane de seminţe în vederea efectuării testelor de laborator sub supraveghere oficială. (Sursa: http://www.incs.ro)
   • ACREDITARE INSPECTORI în Ordin MAPDR nr. 449 din 05.07. 2006 pentru aprobarea Procedurilor, condiţiilor şi regulilor privind acreditarea oficială a persoanelor pentru efectuarea inspecţiilor în câmp în vederea certificării unor culturi semincere sub supraveghere oficială. (Sursa: http://www.incs.ro)
   • ACREDITARE LABORATOARE în ORDIN Nr. 141 din 10.07.2012 pentru aprobarea Procedurilor, conditiilor si regulilor privind autorizarea oficiala a laboratoarelor pentru testarea semintelor oficial si sub supraveghere oficiala. (Sursa: http://www.incs.ro)
  • Teste soiuri nemodificate genetic
  • Cereri diverse

 


================
Contact administrator site  2009-2024 Copyright AMSEM România, Ultima actualizare: 29.04.2024
Skip Navigation Links

Display language:

  Login    Search for